HELSINKI BLOCKCHAIN CENTER

Helsinki Blockchain Centerin avainsana on yhteistyö.
Kaikki työmme tehdään tavoitteena parantaa alan ekosysteemiä ja tukea sen kehitystä.

 • Tämä tarkoittaa mm. seuraavia asioita
  Olemme tukemassa ja auttamassa alalle tulevia yrityksiä niiden perustamisvaiheesta lähtien.
 • Luomme alan Start-Up yrityksille puitteet niin kotimaiseen kuin kansainväliseen verkostoitumiseen
 • Autamme alalla jo toimivia yrityksiä niiden laajentumispyrkimyksissä kotimaassa sekä ulkomaille.
 • Olemme mukana avaamassa uusia markkinoita sekä tuemme suomalaisen osaamisen vientiä kansaivälisille markkinoille.

Yksityisellä sektorilla työskentelemme tiiviissä yhteistyössä nk. Ankkuriyritysten kanssa – jotka ovat myös HBC:n osakkeenomistajia.

Näiden lisäksi HBC on tiiviissä yhteydessä alalla toimiviin yksilöihin, ryhmiin ja erilaisiin yhteiskunnan organisaatioihin pyrkien luomaan ekosysteemin, joka edistää innovaatioita sekä yhteistyötä lohkoketjujen- ja tietoturvan aloilla Helsingissä.

Tarjoamalla sekä projekti- että tukipalveluja pyrimme luomaan edistyneemmän startup- ja yritysyhteisön Suomeen.

Olemme myös erittäin aktiivinen jäsen globaalissa verkostossa, joka sisältää mm. kumppanuuden Dubai Blockchain Centerin kanssa.

Markkinoille pääsyyn liittyvät palvelut

Sisältö- ja tapahtumapalvelut

 • Helsinki Blockhain Summit tapahtuma
 • Sisältöpalvelut – video sekä artikkelituotannolla mahdollistamme alan yritysten, uusien innovaatioiden sekä osaajien näkymisen suomessa ja kansainvälisesti
 • Markkinointipalvelut (kansallinen ja kansainvälinen näkyvyys)

Projektipalvelut

 • Kansainvälistymispalvelut sekä uusien markkinoiden kartoittamiseen liittyvät palvelut
 • Yhteistyöhankkeet liike-elämän yksiköiden kanssa
 • Projektikokouspalvelut – projektin koko elinkaaren ajan
 • Kahdensuuntaiset vuorovaikutusprojektit tuottajien välillä

Lakiin liittyvät palvelut

 • Alaan liittyvä lainopillinen neuvonta
 • Konsortiosopimukset
 • Yhteistyösopimukset